Do-24T-1 Werk Nr. 88 KK+UT.
Thijs Postma
Picture taken from Nederlandse Vliegtuigen Naar Buitenlands Ontwerp.